تبلیغات
نشونِ بی نشون
نشونِ بی نشون
بازگشت پیکر شهید نوجوان غواص منوچهر تنگسیری را خدمت مردم شهید پرور منطقه کوی  فاطمیه اهواز تبریک عرض می نمایم.همچنین بازگشت پیکر شهید محمد علی بایمانی (غواص قرار سری نصرت) را خدمت مردم شهید پرور منطقه کوی  فاطمیه اهواز تبریک عرض می نمایم.ارسال در تاریخ جمعه 16 مرداد 1394 توسط نشون بی نشون