نشونِ بی نشون

بیماری های گوارشی

۱۱۰- لاغر شدن
گرمی جات و خرفه قبل از غذا اشتها را می برد و لاغر میکند.
۱۱- لاغری همراه با نفخ شکم 
مرکب ۷
۱۱۲- چاق شدن
حمام یک روز در میان – گوشت – سنجد – سویق – لباس نازک – سبوس گندم .
۱۱۳- تقویت اشتها 
مرکب ۴
۱۱۴- اسهال
داروی جامع با آب مورد ، به اندازه ۲ عدد جو از داروی جامع با
جوشانده مورد – مرکب ۱ با ظهیر هم برای اسهال خونی مفید است .
۱۱۵- اسهال نوزاد
عسل – داروی جامع امام رضا ع را در آب مورد پخته حل کنند و بنوشند.
۱۱۶- اسهال در صفراوی ها 
صفرا بر ( پودر خرفه) مصرف شود.

۱۱۷- اسهال با خونریزی 
گل ارمنی را تفت دهید و بخورید.
۱۱۸- استفراغ 
مرکب ۱ برای استفراغ آب زرد یا لجن سبز صفراوی مصرف شود. پس اگر علت تهوع صفرا باشد صفرا بر ومرکب ۱ مصرف شود.
۱۱۹- تشنگی زیاد 
ناشی از غلبه صفرا است پس صفرا باید رفع شود یا مورد بنوشد یا پودر مورد یا زاج را به دست و بدن بمالد.
۱۲۰- کیست صفرا
تباشیر و سنای مکی دم کرده و مصرف کنید.
۱۲۱- تنگی روده 
در طب جدید عمل جراحی می کنند که شاید خوب نشود ولی تنقیه شکم و روده را بزرگ می کند به یک فردی دستگاه تنقیه دادیم خوب شد و این باعث شد کلی دستگاه تنقیه میان مردم پخش کرده بود. انجیر زیاد بخورید داروی جامع و کاسنی توصیه می شود که هفت برگ تازه یا خشک کاسنی را با داروی جامع در شب استفاده کنید. زیره و سنای مکی هم موثر است.
۱۲۲- سرطان انتهای روده و خونریزی
ثفا – طریفل – داروی جامع و عسل – زحیر – دستور ورم هم عمل شود- پودر سیب – عسل + سیاهدانه و…
۱۲۳- مسمومیت 
مرکب ۱ – برای همه مسمومیت ها داروی جامع با آب انغوزه.
۱۲۴- انواع مسمومیتها 
مانند خوردن یا بوئیدن مواد سمی و شیمیایی یا مارو عقرب گزیدگی و…
داروی جامع + آب انفوزه ۳ مرحله – کاشم – جامع + یک لیون جوشانده رازیانه – حجامت – تنقیه – استفراغ عمدی – سویق سیب.
۱۲۵- بیماریهای معده
مرکب ۲ (زنجفیلات) – مرکب ۳ ( اُسارون) – مرکب ۵ ( به اندازه ۲ جو با زیره سیاه ) .
۱۲۶- گرم کننده معده 
مرکب مفاصل ( یک مرتبه صبح ناشتا ۲ مثقال ) مصرف شود.
۱۲۷- برای رشد پرز معده 
هضم کننده.
۱۲۸- کولیت روده بدون اسهال 
سنای مکی + جامع.
۱۲۹- کولیت روده با اسهال 
داروی جامع با آب مورد.
۱۳۰- کولیت روده 
زحیر ( مرکب ۳۳)
۱۳۱- درمان روده 
داروی جامع به اندازه دو عدد جو با یک لیوان شربت عسل مصرف شود.
۱۳۲- جایگزین شیرین بیان و گل گاوزبان
مرکب ۲ جایگزین می باشد چون شیرین بیان و گل گاو زبان در روایات نیامده است بنده ( استاد تبریزیان) هر مشکلی داشته باشم با مرکب ۲ ظرف مدت ۵ دقیقه رفع می شود.
۱۳۳- ریفلکس
استفاده از آب به و آب سیب معده را بزرگ می کند – کم خوری – کاهش سردی و داروی مرکب۲ که درمان تمام بیماریهای معده است و داروی دیگر داروی جامع با آب زیره پخته است.
۱۳۴- انگل
زمین و تماس بدنی و شیر دستشویی و توالت و… از راهای انتقال انگل است . باید بهداشت رعایت شود مخصوصا در مدارس و مکانهای عمومی و… نشانه انگل خارش در مقعد، آب دهان زیاد و دندان قروچه است – خوردن سرکه شراب انگوری طبیعی صبح ناشتا یک قاشق مفید است و یا ۹ عدد خرما بهنگام خواب میل شود.
۱۳۵- ضعف معده
مرکب ۲ – چای زنجفیل – داروی شافیه ۴۰ روزه – کم خوری – کم نوشی – زیاد جویدن غذا – نمک قبل و بعد از غذا – آویشن و سیاهدانه بعد از غذا – به – انار – آب گرم و ولرم – سیب – نان خشک – شیر گاو روستا مفید است. و موارد زیر مضر است حمام در سیری – آب وسط غذا – پراکنده خوری – گوشت خشک و نمک سود (قوورما به ترکی) – نوشیدن آب سرد و آب جو در حمام و…
۱۳۶- یبوست 
غالبا از غلبه سوداست پس هم سودابر بخورند و هم ملین بخورند اگر یبوست مداوم دارند یا تنگی روده دارند تنقیه کنند با آب ولرم و درصورت شدت زیاد با روغن زیتون تنقیه کنند.- مرکب ۹ ( رب بسباسه) روزی ۷ یا ۸ مثقال با آب فاتر و پس از تمام شدن اسهال عسل میل شودد – سنا مکی – مغزفلوس – سودابر – پرهیز از خوردن خرما بدون آب – پرهیز از نگهداشتن مدفوع – پرهیز از آب شور نوشیدن.
۱۳۷- بواسیر یا هموروئید(ساچمه ای)
سعد کوفی – خوب جویدن غذا – رفع یبوست – میوه سرو – زیره سیاه – زرده تخم مرغ نپخته بصورت شیاف درست کنید و داخل مقعد قرار دهید – هویج – قرص خون-نخوردن آب وسط غذا .
۱۳۸- بواسیر ماده (خونریزی)
سعد کوفی (مقعد را با سعد ماساژ دهید) – قرص خون – لبنا عسل(شقاق) – رفع یبوست
از علل بواسیر موارد زیر است که باید رفع شود: یبوست – اسهال –
پرخوری – خوردن گل – نوشیدن آبی که زیر آفتاب مانده – ماهی و تخم مرغ با هم – طهارت با آب گرم و…..
۱۳۹- زخم روده
داروی زحیر ، مرکب از ۴ ماده : گل ارمنی + خریق سفید + صمغ عربی + اسفرزه. اگر زخم در انتهای روده بزرگ باشد ، تزریق عسل با داروی جامع تزریق شود قرص خون هم مفید است. داروی جامع با عسل بخورد واگر زخم در انتهای روده باشدتزریق کند.
۱۴۰- درد معده
اگر همراه با تنگی نفس است : مرکب ۲ ( داروی تقویت معده) -مرکب ۳ – مرکب ۱ – جامع + آب زیره – افطار با آب ولرم و داروی ترکیبی هاضوم نیز مفید است.
۱۴۱- کیست روده بزرگ 
تباشیر و آب عسل به روده تنقیه شود.
۱۴۲- روده تحریک پذیر
اگر اسهال دارد داروی جامع با آب مورد و اگر اسهال شدید باشد جامع با مورد ولی مقدار مورد زیادتر باشد مثلا حدود ۵۰ تا ۷۰ گرم مورد را بجوشانید و آب آن را با داروی جامع بنوشید و سویق گاورس هم مفید است.داروی تقویت عصب و صفرابر هم برای روده تحریک پذیر مفید است.
۱۴۳- زخم معده 
عسل با سیاهدانه – مرکب ۲ (زنجفیلات)- سویق گندم – چای زنجفیل – داروی جامع + جوشانده زیره و داروی جامع با عسل هم موثراست.
۱۴۴- درد پهلو چپ
احساس سنگینی می کند مرکب ۲ و داروی جامع با جوشانده ریشه کرفس و همچنین هاضوم مفید است.
۱۴۵- پهلو درد ( خاصره = ذات الجبت)
مرکب ۲ – مرکب ۳ – جامع با زیره (پهلوی راست) جامع با ریشه کرفس ( پهلوی چپ) – مرکب ۹ مصرف شود.
۱۴۶- قولنج 
معلول غلظت خون است و درمان آن صاف کننده خون است و اگر علت آن ورم روده باشد جامع با آب زیره وسنای مکی و طریفل و کاسنی تازه به تعداد۷برگ درشب داروی قولنج است.
۱۴۷- هضم کننده غذا
مرکب ۷ ( ۲ ماهه) – مرکب مفاصل – هضم کننده
۱۴۸- اسید معده
عسل + سیاهدانه – مرکب ۲ ( زنجفیلات) – آرد گندم – چای زنجفیل – داروی جامع + زیره.
۱۴۹- اسید خورده و مری سوخته
هر روز ۲ قاشق روغن گل سرخ و ۵/۱ قاشق سرکه را مخلوط کرده میل کنند در صورتی که نتواند باید قطره قطره بخورد و لو اینکه ۳ ماه طول بکشد.
۱۵۰- ضایعه گوارش و رسوبات و غذایی که به سنگ تبدیل شده است
قسط هندی با نمک و آب باران ۲ با در روز – داروی جامع ۳ عدد و آویشن ۳ شب پشت سرهم مصرف شود.
۱۵۱- درد شکم 
۱-به پهلو سرایت کرده و نیمی از بدن گرم و نیمی از بدن سرد می شود علت آن غلبه صفرا و غلبه بلغم است. لبنا عسل و داروی جامع مصرف شود.
۲-گاهی درد شکم به کمر سرایت می کند و باعث تهوع می شود مرکب ۱ – مرکب ۴ – مرکب ۲ – داروی جامع با آ ب زیره مفید است.
۱۵۲- عسل، میکروب کش
بهترین میکروب کش عسل است. حتی عسل هایی که از ۳ هزار سال پیش در احرام مصر یافت شده اند میکروبها نتوانسته اند در عسل تأثیری بگذارند.
۱۵۳- کیست گوارشی
تباشیر و آب عسل.
۱۵۴- کولون روده بزرگ
ورم می کند و خروج مدفوع به سختی انجام می گیرد. کاسنی هم پیشگیری و هم درمان می کند. داروی جامع امام رضا ع با آب زیره سنای مکی با گل محمدی مفید است.مرکب ۲ و خرودن انجیر هم بسیار موثراست.
۱۵۵- شقاق مقعد
با پودر سعد مقعد بعداز دستشویی مقعد را بشویند.
۱۵۶- تمیز کننده مقعد 
پودر سعد مقعد
۱۵۷- پلیپ روده همراه اسهال
داروی جامع با آب مورد
۱۵۸- پلیپ روده همراه با یبوست 
سنای مکی با گل محمدی
۱۵۹- درد پهلو از جلو شکم به سمت چپ و راست 
داروی جامع و زیره و مرکب ۹ مفید است.
۱۶۰- ورم ناف
فتق مالیدنی و فتق خوراکی مصرف کنید.
۱۶۱- دل درد 
مرکب ۱ – مرکب ۳ – داروی جامع با آب زیره و برای دل درد بعد از غذا داروی هاضوم (هضم کننده) مصرف کنید.
۱۶۲- شکم درد همراه با کمر درد
صمغ درخت اِسترَک که شبیه میوه به است و لبنا عسل هم مفید است.
۱۶۳- دل پیچه 
مرکب ۳
۱۶۴- ورم شکم 
مرکب ۳ (اُسارون).

۱۶۵- سرطان معده 
داروهای سرطان را مصرف کنید. ثفا – پودر هسته سیب – عسل+ سیاهدانه.
۱۶۶- برسام( التهاب پرده دیافراگم) 
مرکب ۱ مرکب ۷ ( ۲۰ ماهه).
۱۶۷- شوسه( التهاب دیافراگم و التهاب درونی) 
مرکب ۵ ( داروی جامع) به اندازه ۲ عدد جو با زعفران مخلوط و روی سینه ضماد شود.
۱۶۸- آب آوردن شکم
طریفل خشک کن است و آب های بدن را خشک می کند – مرکب ۱ – سنای مکی اسهال می آورد و از بدن دفع می کند. باید منشأ آب شناسایی و اصلاح شود از قلب یا سیروز کبدی یا کم کاری کلیه و … باشد. باید اصلاح شود.
۱۶۹- باد شکم و نفخ 
مرکب۳٫

دیابت نوع ۲
آب کدو بخورد و سویق گندم هم تنظیم کننده قندخون است مرکب ۴ هم داروی دیگر است.

سرطان انتهای روده
داروی سرطان ثفا را مصرف کند زحیر و سنای مکی و طریفل هم مفید است و داروی جامع با عسل به داخل روده تزریق کند و دعای ورم بسیار موثر است.

کولیت روده
اگر اسهال ندارد از سنای مکی استفاده کند اگر اسهال دارد جامع با آب مورد مصرف کند.

سرطان غده تیموس
داروی پیامبر و ثفا وطریفل مصرف کند دعای ورم هم مفید است گوشت گوسفند را با شیرگاو بپزدو بخورد .

سنگ صفرا
داروی جامع با۵۰گرم سنای مکی بمدت سه مرتبه ولی اگر سنگ سخت و مقاوم باشد داروی جامع با۲گرم سقمونیا مصرف کند سقمونیا سمی است باید کم مصرف شود.و راه دیگر اینکه ۳۰عددهسته خرما را بجوشانید و آب آن را میل کنید.

کیست صفرا
تباشیر با سنای مکی دم کرده و بخورد.

آپاندیس
۵۰گرم عسل خالص با ۲۱دانه سیاهدانه ولی اگر آپاندیس بترکد عسل بخورد.

ارسال در تاریخ پنجشنبه 27 دی 1397 توسط نشون بی نشون
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic