نشونِ بی نشون
سرطانها
۱-سوره حمد روزی ۷۰ بار بر بیمار بخوانند ۲-پودر هسته سیب ۳-آب مرزنجوش مخلوط و در بینی بریزند. ۴- سنا مکی۵- اگر بیمار رطوبت دارد طریفل استفاده شود. ۶- ثفا(داروی اصلی)
۷- روغن بنفشه پایه کنجد در بینی بریزند ۸- شافیه.
۶۰- سرمای شدید سر
بلغم زدا – قرص خون – کاهش سردی و افزایش گرمی – صاف کننده خون.
۶۱- لخته خون در مغز
قطره مرزنجوس با جامع یا داروی شافیه مخلوط کنید ودر بینی بریزند – داروی لحته خون – صاف کننده خون – بازکننده عروق مفید است.
دوش آب داغ ، طریفل و خود مرزنجوش مقوی مغز است.
۶۲- درمان اعتیاد
شاخ و برگ اسفند طبق روایات نئشه آور است و اعتیاد آور نیست ۲ تا ۱۰ گرم میل کند. اسفند را جایگزین مواد مخدر کنید.مواد مخدر بی حس کننده هستند.در مار گزیدگی یا عقرب گزیدگی میتوان از مواد مخدر استفاده کرد.
۶۳- لرزش گردن( دیستونی گردن)
مانند سایر لرزشها علل رفع شود. مانند نسخه های تقویت اعصاب عمل شود.
۶۴- بیماریهای اعصاب و روان وضعف اعصاب
مواردش مختلف است باید علتها را رفع کرد از جمله علل مشکلات اعصاب و روان غلبه صفرا یا سودا یا بلغم یا کم خونی یا غلظت خون یا یبوست یا جن زدگی و..است که اول باید این موارد رفع شود.وبعد برای تقویت اعصاب موارد زیر مفید است.
قطره مرزنجوش + جامع و قطره روغن بنفشه پایه کنجد در بینی بریزند. – داروی تقویت اعصاب – دمکرده بادرنجبویه با دارچین- پیاز – پودر ودمکرده بابونه – مویز ۲ عدد ناشتا و … نیز موجب تقویت اعصاب است.
بیماری های روانی نیز غالبا ناشی از تاثیر جن یا غلبه مزاج است.همراه با اصلاح مزاج بخور حضرت مریم(س) – داروی عقل- تقویت اعصاب – مفرح مفید است.
۶۵- بوتیس
معلول جن است یا همبستر شدن هنگام قاعدگی است. بخور حضرت مریم س – مصرف زیاد کننده های عقل و مغز – چکاندن روغن بنفشه در بینی نیز مفید است.
۶۶- حواس پرتی 
مرکب ۷ ( داروی شافیه ۹ ماهه)
۶۷- ضایعه یاقطع نخاع در اثر تصادف و ضربه و غیره
روغن بنفشه پایه کنجد یا قطره مرزنجوس با داروی جامع در بینی بریزند – داروی شافیه برای فلج – داروی پیامبر ص – روغن ۴۰ گیاه یا تعدادی از روغن های گرم روی محل بالید – سویق جو شسته بخورد و…
۶۸- اسپاستیک پاراپلژی ( بی حسی و سردی اندام تحتانی):
معلول غلظت خون است صاف کننده بخورد.
اگر پاها سرد میشود داروی جامع با آب انغوزه توصیه میشود.
۶۹- انواع سرطانها ، تومور، ورم های بدخیم وخوش خیم وغده ها(تبرزیان)
۱-چند دعا که در صفحه ۶۳ و ۶۴ از جلد ۱ از طب المصطفی آمده است مانند سوره حشر و آیه لو انزلنا هذا القرآن …. تا آخر سوره حشررا بر بیمار بخوانند و ببندند.
۲-داروی ثفا (زنیان یا تخم شاهی یا خرفه).
۳- سکبینج ۴-پودر هسته سیب ۵-پودر خرچنگ ۶-طریفل ۷- سنا مکی ۸-ژل رویال ۹- (عسل خالص نیم کیلو+ژل رویال سی گرم ) یک قاشق صبح ناشتا با هفت عدد سیاهدانه بخورد ۱۰- قرص خون ۱۱- داروی کنسل ۱۲- شافیه با آب مرزنجوش ۱۳- روغن بنفشه پایه کنجد در بینی بریزد. ۱۴- سویق سنجد
۷۰- جویدن ناخن در بچه ها (تبریزیان)
ناشی از افسردگی و مشکلات روحی روانی است علاوه بر رفع افسردگی و
مشکلات روحی شبها صبر زرد به ناخن بچه بمالید.
سرگیجه
اگر هنگام بلند شدن،چشم تار میشود یعنی کم خونی دارد ودرمانش قرص خون است.والا یافشار خون دارد که باید حجامت کند.یابخاطر اختلال در مایع گوش است.که باخوردن پودر سداب وریختن روغن سداب در گوش درمان میشود.یا اینکه غلبه صفرا دارد،که در اینصورت ممکن است همراه تهوع هم باشد، نسخه صفرا را عمل کند.
پریدن رگ عصبی(اختلاج)
یک بیماری مستقل است.علتش گناه است.وضعفی در عصب به وجود می آید.پس ترک گناه وداروی تقویت عصب مصرف نماید.
سردردها
سردردها علتهای متفاوتی دارندمثلا ناشی ازغلبه صفرا یاغلبه خون یاغلبه بلغم یاسینوزیت یاضعف چشم یاالتهاب بینی یایبوست و..است.که باید شناسایی ودرمان ریشه ای شوند.امادرمانهای عمومی:
۱-روغن بنفشه پایه کنجد در بینی بریزید.
۲-اگر باروغن بنفشه خوب نشد،روغن بنفشه را باکاسنی تازه واگر کاسنی تازه نشد با پودر کاسنی خشک مخلوط کنید وجلوی پیشانی بمالید.
۳-داروی سعوط ۴- صاف کننده ۵حجامت سر ۶- خوردن آب ولرم قبل از حمام ۷- ریختن آب گرم ۵بار روی سر قبل از حمام
میگرن
میگرن به دلیل گشادی بیش از حد رگهای داخل سر است.که باعث میشود وقتی خون به این رگها میرسد سرعت بیشتری میگیردوشخص احساس ضربان ونبض در این ناحیه میشود.امادرمان:
۱-روغن بنفشه پایه کنجد در بینی بریزید.
۲- روغن نفشه پایه کنجد را با پودر کاسنی مخلوط کنید وبه پیشانی بمالید.
۳- باآب گرم افطار کنید.
۴- اگر صفراوی است،صفرابر بخورد.
۵- داروی شافیه۱۵ماهه ۶- خوردن سیاهدانه ۷- خوردن آب باران ۸- بستن سر باپیشانی بند محکم ۹-خضاب کردن
درمان درد شقیقه
در این نوع سردرد یکطرف سر درد میکند.
۱- روغن بسباسه(پوست جوزبویا)را با روغن بنفشه مخلوط کنید ودر سوراخ بینی هرطرف بینی که درد میکند بریزید.
۲- داروی شافیه شش ماهه(به اندازه یک عدس آنرا با روغن بنفشه مخلوط کنید ودر سوراخ بینی میریزید)
۳- قبل از حمام هفت کف آب گرم روی سر بریزید.
۴- هنگام خروج از حمام پاها را بشویید.
۵- مرکب۳ ۶- ماهی تازه غیرپروشی(طبیعی) بخورید.
درمان کیست کنار مغز
مقداری سداب یا مرزنجوش را بجوشانیدتایک لیوان آب آن بماند.وبعد تباشیر را با آن آب مخلوط کنید وبخورید.درمان همه کیستها تباشیر است.ولی نیاز به حمال دارد.
کوچک شدن مغز
داروی عقل – بخور حضرت مریم(س) –داروی پیامبر(ص) – مصرف موادی که عقل را زیاد میکند.مانند خرفه، کدو،کرفس ،کندر و..
زیاد بودن مایعات مغزی
بامخلوط سیاهدانه وکندش سعوط کند.- خرما بخورد وبعد آب نخورد
-داروی طریفل
فلج ها
۱-داروی مرزنجوش مخلوط با داروی جامع در بینی ریخته شود.
مقداری مرزنجوش درچهار لیوان آب بجوشد تا یک لیوان بماند.بعد جامع امام رضا(ع) یک عدد اضافه ومخلوط شود.وآخر شبها دو قطره به فاصله نیم ساعت در بینی بریزید.
۲- هر روز میوه به شیرین بخورید.
۳- هر سه روز یکبار گوشت گوسفند را درون شیر بپزند وبخورند.
۴- هر شب دو قاشق مخلوز پودر زنیان باپودر گردو بخورند.
۵- داروی شافیه به اندازه یک نخود با داروی جامع امام رضا(ع) مخلوط ومصرف شود. ۶- بخور حضرت مریم(س) ۷- داروی پیامبر(ص)
آبسه در سر که حرکت هم میکند.
قطره مرزنجوش باجامع در بینی – سرمه کافوری – جامع با عسل
ام اس
ام اس نیز نوعی فلج است. داروی پیامبر(ص) – قطره مرزنجوش جامع در بینی – سویق جو شسته ونشسته – بخور حضرت مریم(س) – حرز همراه داشته باشند –داروی عقل
کما
قطره مرزنجوش جامع در بینی هر شب – داروی پیامبر(ص) – عسل وسیاهدانه – روغن بنفشه پایه کنجد – خواندن سوره صافات ویس بر بیمار – انتقال به محل نماز
تشنج مغزی حین تولد
کیسه آب تمام شده و به دلیل عدم رسیدن فرمان تشنج رخ می دهد. روغن بنفشه پایه کنجد ، طریفل ، تشنج(انغوزه)، عقل ، جامع با آب انار و بخور حضرت مریم س استفاده شود.
تشنج وصرع
غالبا معلول اشتباهات حین انعقاد نطفه است.مانند انعقاد بدون بسم الله یا اول ووسط وآخر ماه و..است.که در این صورت جن وشیاطین در نطفه مشارکت میکنند و..وبهترین درمان موارد زیر است.
بخور حضرت مریم(س) همراه با دعای مخصوص – آب سداب با سرکه جن را میکشد – داروی تشنج در اول وسط وآخر ماه – روغن بنفشه پایه کنجد – جامع با آب انار – همراه داشتن حرز علی(ع) – داروی عقل
غش
بریک لیوان آب حمد وآیت الکرسی بخوانید وروی صورت بیمار بریزید – بین دو ابرو را فشار دهید.به هوش می آید.
مونگولی ،اوتیسم ،عقب ماندگی ذهنی ونقص عقل
مونگولی همان اوتیسم یا عقب ماندگی ذهنی است.داروی عقل – قطره مخلوط سداب وسرکه – قطره مرزنجوش جامع – قطره روغن بنفشه پایه کنجد – بخور حضرت مریم(س) – اگر غلبه خشکی نباشد طریفل نیز مفید است.
غالبا این بیماری ناشی از تاثیر جن در نطفه وعدم رعایت دستورات اسلام برای فرزند آوری موفق است.جن بیشتر در انعقاد نطفه وده روز قبل تا ده روز بعد از زایمان اثر میگذارد.تقریبا همه بیماری های مغز واعصاب وروان تا حد زیادی ناشی از اجنه وشیاطین وغلبه شدید مزاج است.
ضعف حافظه ،فراموشی وآلزایمر
آلزایمر همان فراموشی شدید است. که در سنین بالا ایجاد میشود.
غالبا از غلبه بلغم است.پس بلغم زدا بخورد – موارد زیر نیز موجب ضعف حافظه میشود.سیب کال ،راه رفتن بین دو زن ،خواندن سنگ قبر ها ،گشنیز و..موارد زیر مفید است .
داروی ابن مسعود (حداقل ۱۴ روز استفاده کنید)– بلغم زدا – داروی عقل – مفرح – جویدن کندر یک نخود ناشتا – پودر کندر با پودر میخک آسیاب شود ورزی نصف قاشق مرباخوری بخورید .
برای خیلی قویتر کردن حافظه زعفران ،سعد هندی ،فلفل سفید ،کندر وسنا مکی از هر کدام یک مثقال پودر وبا ده مثقال عسل خالص مخلوط شوند هر روز صبح ناشتا یک قاشق چای خوری بخورد.
روش مصرف داروها
۱-روش ساخت داروی مرزنجوش جامع
مقداری مرزنجوش درچهار لیوان آب بجوشد تا یک لیوان بماند.بعد جامع امام رضا(ع) یک عدد اضافه ومخلوط شود.وآخر شبها دو قطره به فاصله نیم ساعت در بینی بریزید.ارسال در تاریخ پنجشنبه 27 دی 1397 توسط نشون بی نشون
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات