نشونِ بی نشون
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


کجاست آنکه دوباره مرا تکان بدهد؟
وچشم های خودم را به من نشان بدهد
تمام عقربه ها زنده اند و می گردند
دل من است که چیزی نمانده جان بدهد!
کجاست آنکه خودم را بگیرد از من و بعد
مرا به دست غزلهای بی کران بدهد
هنوز وقت زیادی برای ماندن هست
چه می شود که زمانه کمی زمان بدهد؟
دلم هوای رسیدن به انتها کرده.....
کجاست آنکه به من جام شوکران بدهد؟
خدای واقعی ام سالهاست گم شده است
کجاست انکه خدا را به من نشان بدهد؟

مدیر وبلاگ : نشون بی نشون
نویسندگان

خرید اولین کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی اول : برای خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی اول شما نیازی به پرداخت جم ندارین و هنگامی که

برای اولین بار کلش اف کلنز را بر روی دستگاه نصب کردین بازی به شما یک کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی میده و نیازی هم به جم 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی  نداره پس این از اولین کارگر یا همان builder

 

و اما وقتی خیالمون از کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی اول راحت شد باید به فکر خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی دوم باشیم و اما راه خرید کارگر دوم چیست؟

خرید دومین کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی : برای تهیه کارگر دوم bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی شما باید 250 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس داشته باشید

وقتی بازی را شروع کردین بازی به شما 500 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس میده و در طی کردن مراحل اموزش بازی کلش اف کلنز بازی

شما را مجبور به خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی دوم میکنه که میتوانید با استفاده از 500 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماسی که دارین کارگر دومbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی را با پرداخت 250 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس

خریداری کنید

خوب کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی دوم هم خریداری شد حال باید به فکر کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی سوم باشیم

برای خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی سوم شما نیاز به 500 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس دارید

خرید سومین کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی :  خرید کارگر سوم بسیار راحت است به این صورت که شما وقتی

تعداد کاپ هایTrophy آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی بازیتون را به 1250 عدد برسونید در این صورت بازی به شما مقدار 450 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس میده . خوب راه دریافت 1250Trophy آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی کاپ برای

بازیکنانی که تازه بازی را شروع کردن استفاده از مپ دفاعیه قوی است راه دیگر هم اتک زدن به مپ هایی است که

ساختمان اصلیشون بیرون از دیوارهای دفاعی است. تا اینجا شما 45017px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم از بازی دریافت کردین میمونه 50 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس دیگه برای دریافت 5017px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم

الماس دیگه میتونید درختان یا بوته های داخل بازی را پاک کنید تا مقداری جم دریافت کنید و وقتی جمهایتان به 500 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس رسید به راحتی

اقدام به خرید کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی سوم بکنید

اینم از کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی سوم حال باید به فکر کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی 4 باشیم

برای خرید کارگر 4 شما نیاز به 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی هزار جم الماس دارید

سوپرسل برای خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی 4 و 5 دوست داره شما توسط خرید جم الماس17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی از بازی اقدام کنید ولی خوب بعضی از گیمرها دوست ندارن

برای بازی خرج کنند پس راه چیه؟ در جواب باید بگم خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی 4 مقداری دشوارتر از خریدbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی کارگرهای اول تا سوم است

خرید چهارمین کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی : برای خرید چهارمین کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی باید راه های زیادی را انجام بدهید برای مثال

پاک کردن درختان / بوته ها / سنگ های درون بازی و دریافت جم الماس17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی از پاک کردنشان توسط بازی

راه بعدی پیشرفت کردن اکانت شما به لیگ کریستال12 آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی است که در این صورت بازی به شما 250 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس میده به همراه 100 تجربه 22px XP آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی

با تخریب 2000 تان هال دشمنان به راحتی میتوانید 50 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس بدست بیاورید

راه بعدی تخریب یک X-Bow 250px Xbow4 آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیدر اتک ها میباشد که در صورت تخریب بازی به شما 50 جم الماس 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیبه همراه 50 تجربه میده 22px XP آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی

اگر میخواین بازی به شما 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی100 جم الماس بدهد کافیست 10 عدد Inferno TowerInferno3 آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی را تخریب کنید تا بازی به شما 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی100 جم الماس و 50 تجربه22px XP آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی بدهد

راه بعدی شما با ده تا 3 ستاره کردن اتک در کلن وار میتوانید 100 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیجم الماس از بازی کلش اف کلنز دریافت کنید

راه بعدی ارتقاء کلن کستلindex آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی به لول 4 میباشد که در این صورت بازی به شما مقدار 2017px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس میده به همراه 1000 تجربه22px XP آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی

برای دریافت 200 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیجم الماس میتوانید با گرفتن 150 ستاره برای کلنی که درونش هستین در کلن وارها بازی به شما 200 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیجم الماس

به همراه 500 تجربه میدهد 22px XP آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی

خوب باقی جم ها17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی را برای خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی چهارم باید از طریق همون پاک کردن زمین بدست بیاورید

و اما میرسیم به کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی پنجم که خرید این کارگر نیاز به 2000 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس دارد

برای خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی پنجم باید علاوه بر پاک کردن زمین سایر کارهای باقی مانده در Achievements را انجام بدهید تا بتوانید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی پنجم را خریداری کنید

هر چند خرید کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیپنجم نیاز به زمان داردبه منوی Achievements بروید تا سراغ گرفتن جم برویم

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای نشونِ بی نشون محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic